home erna nieuws exposities werk contact
dagboekschetsen meisjes wolwerk wittewerk potten sieraden

Klei is mijn middel om uiting te geven aan wat me bezighoudt.
Wat indruk maakt, vaak ook onbewust,
vindt zijn weerspiegeling in mijn werk.
Zo ontstaan er series beelden.
De meisjes zijn geinspireerd op de campagne
van PLAN, Because I am a girl. Een project dat
speciaal meisjes over de hele wereld helpt aan
onderwijs. Toen ik meisje was in de 60er jaren
ging ik naar school, had een paardestaart,
Speelde met Barbie en las in de Flinstone...

Clay is my material to show what is in my mind
to express myself in.
That what seriously strikes me , even
unaware, becomes reflected  in my work.
This way series of sculptures materialize.
The girl are inspired by the project of PLAN,
Because I am a girl. The project that helps
particulary girls all over the world to get
education, When I was a in the sixties
I went to school, was wearing a ponytail, played with Barbie en read the Flinstones...

Support PLAN met
Because I am a girl
help een meisje
naar school...
www.plannederland.nl
Support PLAN with
Because I am a girl
take care agirl
gets to school...
www.plannederland.nl