home erna nieuws exposities werk contact
dagboekschetsen meisjes wolwerk wittewerk potten sieraden

De meisjes zijn geinspireerd op de campagne
van PLAN, Because I am a girl. Een project dat
speciaal meisjes over de hele wereld helpt aan
onderwijs. Toen ik meisje was in de 60er jaren
ging ik naar school, had een paardestaart,
Speelde met Barbie en las in de Flinstone...

The girl are inspired by the project of PLAN,
Because I am a girl. The project that helps
particulary girls all over the world to get
education, When I was a in the sixties
I went to school, was wearing a ponytail, played with Barbie en read the Flinstones...

Support PLAN met
Because I am a girl
help een meisje
naar school...
www.plannederland.nl
Support PLAN with
Because I am a girl
take care agirl
gets to school...
www.plannederland.nl